Prestiżowa nagroda dla PSONI - Koło w Tarnowie

Nagroda w plebiscycie na najlepszą inicjatywę lokalną „Małopolska. Widać zmiany!” w powiecie M. Tarnów za projekt „Otwórz się na świat, a świat otworzy się na Ciebie”.

Prestiżowa nagroda dla PSONI - Koło w Tarnowie

Medal „Fideliter et Constanter” dla Lucyny Cichoń i Zofii Skorupy. Medal „Fideliter et Constanter", został ustanowiony przez PSONI w 1998 roku, w 35. rocznicę powstania ruchu rodziców i przyjaciół osób z niepełnosprawnością intelektualną, w celu honorowania nim wybitnie zasłużonych osób.

Prestiżowa nagroda dla PSONI - Koło w Tarnowie

W 2013 r. Pani Zofii Skorupie został nadany Brązowy Krzyż Zasługi za ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Prestiżowa nagroda dla PSONI - Koło w Tarnowie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie zostało wyróżnione poprzez przyznanie Statuetki "Anioł Ciepła" przez tarnowski magistrat dla osób i instytucji działających na rzecz potrzebujących i rozsławiających Tarnów

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Kolorowy Zakątek”

Nasze Przedszkole obejmuje opieką dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Do Kolorowego Zakątka uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 10 roku życia, z Tarnowa i okolic. Są to dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim (zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce, zespoły genetyczne, niepełnosprawność sprzężona) oraz dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pracujemy w godzinach od 7:30 do 15:30. Oprócz zajęć grupowych oraz indywidualnych w naszej placówce odbywają są zajęcia muzykoterapii, dogoterapii, sensoplastyki, religia.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej − Ośrodek Wczesnej Interwencji to placówka przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, które potrzebują stymulacji rozwoju oraz specjalistycznej terapii. Ich rodzice otrzymują wsparcie i wskazówki do właściwego postępowania z dzieckiem.

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi swoją działalność od 1 grudnia 1999 roku w budynku przy ul. Ostrogskich 5b w Tarnowie. Z zajęć terapeutycznych prowadzonych przez 5 dni w tygodniu korzysta 38 osób mieszkających w Tarnowie i powiecie tarnowskim. Prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa rozwijająca sprawności niezbędne do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości.

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej jest placówką specjalistyczną stworzoną dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, które ukończyły 18 rok życia, utraciły oparcie w domu rodzinnym lub oparcie to jest niewystarczające, są sierotami zupełnymi oraz dla innych kwalifikujących się do zamieszkania. Nasz DPS jest domem stałego pobytu, przeznaczonym dla 17 mieszkańców. Jest placówką stacjonarną zapewniającą całodobową opiekę dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – dorosłych, obojga płci.

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random