Stowarzyszenie - PSONI - Koło w Tarnowie

Statut, Regulamin Koła, Deklaracje członkowskie

psoni włącz . Opublikowano w Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją pozarządową, niedochodową i samo pomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, ich rodzin i opiekunów.

Misja

psoni włącz . Opublikowano w Stowarzyszenie

  • dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  • wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Historia Koła

psoni włącz . Opublikowano w Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie Działalność Stowarzyszenia-PSONI Koło w Tarnowie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie (PSOUU) działające obecnie przy ul. Ostrogskich 5b, powstało w pierwszej połowie lat 70-tych ubiegłego wieku.

W 1974 roku przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci (TPD) w Tarnowie zawiązało się Koło Specjalnej Troski. Inicjatorem tych działań była pani Monika Bidas, której starania przyczyniły się do powstania pierwszej Klasy Życia. Nauka prowadzona była w szkole przy ulicy Bema a później w szkole przy ul. Słowackiego 12 w Tarnowie.

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random