„Zakup mikrobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez PSONI Koło w Tarnowie”

PSONI włącz . Opublikowano w Zakup mikrobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez PSONI Koło w Tarnowie

PSONI Koło w Tarnowie zakupiło mikrobus do przewozu osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON zgodnie z umową nr DRSPS-840-5-13/22 w ramach realizacji Programu „Wyrównywania różnic między regionami III – Obszar D”.
Okres realizacji zadania: 27.10.2022-05.04.2024 r.
Koszt zakupu: 228 539,85 zł ( w tym 120 000 zł środki PFRON, 108539,85 środki własne stowarzyszenia)
Zakupiony pojazd 9-osobowy Ford Transit Combi z dostosowanym miejscem do przewozu osoby na wózku inwalidzkim służy do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Samochód umożliwia dowóz uczestników oraz służy do przemieszczania się uczestników w ramach realizowanych zajęć z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej.


Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random