Warsztat Terapii Zajęciowej

włącz . Opublikowano w Warsztat Terapii Zajęciowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi swoją działalność od 1 grudnia 1999 roku w budynku przy ul. Ostrogskich 5b w Tarnowie. Z zajęć terapeutycznych prowadzonych przez 5 dni w tygodniu korzysta 38 osób mieszkających w Tarnowie i powiecie tarnowskim. Prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa rozwijająca sprawności niezbędne do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości.

Terapia zajęciowa prowadzona pod kierunkiem instruktorów realizowana jest zgodnie z indywidualnymi programami rehabilitacji w siedmiu pracowniach:

 • Pracownia Aktywności Twórczej,
 • Pracownia Gospodarstwa Domowego,
 • Pracownia Pamiątkarsko-Biurowa,
 • Pracownia Rękodzieła Artystycznego,
 • Pracownia Teatralno-Terapeutyczna,
 • Pracownia Techniczno-Ogrodnicza i Drewna,
 • Pracownia Umiejętności Społecznych i Aktywizacji Zawodowej.
 • Pracownia Poligraficzno-Artystyczna

Każdy uczestnik korzysta z terapii psychologicznej oraz rehabilitacji ruchowej prowadzonej w dobrze wyposażonej sali (m.in. w bieżnie, rower treningowy, atlas, ugul, wiosłówkę, orbitrek oraz przybory do ćwiczeń). Bardzo istotnym elementem prowadzonej terapii są zajęcia na basenie oraz przygotowanie i udział w zawodach sportowych. Uczestnicy wchodzą w skład Klubu OLIMPIA TARNÓW działającego w ramach ruchu Olimpiad Specjalnych. Biorą udział w wielu zawodach i mityngach wracają z medalami, dyplomami, upominkami ale przede wszystkim z uśmiechami na twarzach.

W warsztacie prowadzony jest trening ekonomiczny mający na celu zdobycie umiejętności posługiwania się pieniędzmi, znajomości nominałów, planowania wydatków i racjonalnego gospodarowania posiadanymi pieniędzmi.

Uzupełnieniem codziennych zajęć jest udział w wycieczkach, wyjściach edukacyjnych, imprezach i plenerach, podczas których rozwijane są umiejętności społeczne. Uczestnicy biorą udział w zawodach sportowych, konkursach plastycznych, występach artystycznych zarówno o charakterze lokalnym jak i ogólnopolskim zdobywając nagrody i wyróżnienia a przede wszystkim uznanie własnej pracy i zaangażowania. Kontakt ze społeczeństwem sprzyja integracji oraz pozwala dostrzec osoby niepełnosprawne jako ludzi wartościowych. W warsztacie działa grupa teatralna „Przyjaciele” przygotowująca systematycznie występy artystyczne, które są doceniane i nagradzane.

Prace wytworzone w ramach zajęć można nabyć w siedzibie Warsztatu, przy ul. Ostrogskich 5b w Tarnowie oraz podczas organizowanych kiermaszy. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych w ramach terapii przeznaczony jest na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników m.in. organizacją wyjazdów rekreacyjnych, wyjść do instytucji kultury, udziału w festiwalach i imprezach. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej § 10. 2 /Dz.U. z 2021r. poz. 2284/)

Galeria

Tags: dzieci Ośrodek Wczesnej Interwencji OWI autyzm rehabilitacja logopeda nasze placówki

Nasza placówki

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random