Historia koła - PSONI - Koło w Tarnowie

Historia Koła

włącz . Opublikowano w Stowarzyszenie.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie
Działalność Stowarzyszenia-PSONI Koło w Tarnowie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie (PSOUU) działające obecnie przy ul. Ostrogskich 5b, powstało w pierwszej połowie lat 70-tych ubiegłego wieku.

W 1974 roku przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci (TPD) w Tarnowie zawiązało się Koło Specjalnej Troski. Inicjatorem tych działań była pani Monika Bidas, której starania przyczyniły się do powstania pierwszej Klasy Życia. Nauka prowadzona była w szkole przy ulicy Bema a później w szkole przy ul. Słowackiego 12 w Tarnowie.

Początkowo Koło liczyło 18-tu członków w tym 14 osób z upośledzeniem umysłowym. Spotkania osób niepełnosprawnych odbywały się sporadycznie, głównie z okazji świątecznych uroczystości.

W latach 1978 – 1980 na polecenie Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie, Koło Specjalnej Troski zostało przemianowane na Koło Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym przy TPD w Tarnowie. Przewodniczącą została pani Monika Bidas.

W ramach działalności prowadzono turnusy rehabilitacyjne i organizowano wycieczki turystyczne. Oprócz tego dorocznie organizowano Zabawy Karnawałowe a także przygotowywano paczki okolicznościowe z okazji Mikołaja. Spotkania rodziców odbywały się dwa razy w miesiącu.

Zarząd Koła utrzymywał ścisłą współpracę  z Kościołem Katolickim oraz Caritasem Diecezji Tarnowskiej. Wyraźnie też zaczęła wzrastać liczebność członków Koła.

21 stycznia 1983 r. na Walnym Zebraniu Koła przewodniczącą wybrano panią Józefę Żurak. Rok później zorganizowano I Turnus Rekreacyjno – Wychowawczy w ośrodku wczasowym „Pensjonat Leśny” w Jodłówce Tuchowskiej. Brało w nim udział 70 osób.

Dzięki inicjatywie i pomysłowości tak organizatorów jak i rodziców turnus funkcjonował jak jedna rodzina. Organizowano wycieczki, gry i zabawy a także ogniska, przy których bawiono się i śpiewano piosenki. Dużą pomocą był współudział kleryków z Klasztoru w Tuchowie.

Wszystko to w dużym stopniu poprawiało sprawność psychiczną i fizyczną uczestników turnusu i owocowało radością tak ze strony dzieci jak i rodziców.

Był to początek corocznych wyjazdów wypoczynkowo – rekreacyjnych na tzw. Turnusy Rehabilitacyjno-Wychowawcze, najpierw do Jodłówki Tuchowskiej później do Jaworza k/ Pilzna. Koło co roku organizowało imprezę „Choinkową” połączoną wspólną wieczerzą z łamaniem się opłatkiem, na którą zapraszano przedstawicieli Kurii Biskupiej i Władz Miasta Tarnowa.

Od 1985 r. raz w miesiącu odbywały się Msze Święte w Domu Katechetycznym im. Jana Pawła II przy Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Lwowskiej. Opiekunem Koła został ksiądz Zbigniew Ćwik. Po mszy odbywała się katecheza prowadzona przez kleryków oraz spotkania, na których rodzice poruszali nurtujące ich problemy m.in. jak pomóc dzieciom w poprawie ich zdrowia.

Koło podejmowało współpracę z innymi Kołami o podobnym charakterze na terenie Polski. W wyniku tej współpracy udało się załatwić wyjazd naszych podopiecznych na turnus zdrowotny zorganizowany przez Klinikę Rehabilitacyjną w Kielcach. Pierwszy wyjazd odbył się 1 czerwca 1985 r. i trwał dwa tygodnie. Na każdym Zebraniu z udziałem rodziców dyskutowano na temat wdrażania i wprowadzania nowych form pracy z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, które po ukończeniu Szkoły Życia pozostawały w domu. Coraz częściej podnoszono sprawę utworzenia tzw. Domu Dziennego Pobytu.

Koło ściśle współpracowało z Zarządem Głównym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie, którego Prezesem była pani Krystyna Mrugalska. Przedstawiciele naszego Koła zapraszani byli na różnego rodzaju spotkania, sesje, narady i konferencje dotyczące działalności podobnych placówek na terenie całego kraju.

Na jednym z takich spotkań pan Stanisław Łysoń z naszego Koła został wybrany na zastępcę przewodniczącego Centralnej Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Tym samym mieliśmy swojego przedstawiciela we Władzach Stowarzyszenia.

Za swoją pracę uhonorowany został 17 czerwca 1998 r. Medalem „FIDELITER ET CONSTANTER” co oznacza „Wiernie i Wytrwale”. Medal ten został ustanowiony przez Zarząd Główny w 35-rocznicę powstania ruchu rodziców i przyjaciół osób z upośledzeniem umysłowym w Polsce.

W 1990 r. po wielu staraniach Zarządu i po interwencji księdza Waldemara Durdy u prezydenta Tarnowa Mieczysława Bienia, przekazano dla Koła budynek o pow. ok. 130 m2 przy ul. Jasnej 99
wTarnowie. Cały budynek wymagał kapitalnego remontu. W przeciągu dwóch miesięcy rodzice własnym sumptem i społeczną pracą wymalowali wszystkie pomieszczenia, okna i drzwi. Naprawili dach. 3 stycznia 1991 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Dziennego Pobytu w Tarnowie przy ul. Jasnej 99. Budynek ten szybko jednak okazał się zbyt ciasny. W niedługim czasie pojawiła się możliwość   otrzymania i wyremontowania budynku po Elektromontażu przy ul. Nowodąbrowskiej 6 (dziś ul.M.B.Fatimskiej), który był własnością Kurii Biskupiej.

Nasze Koło brało czynny udział w remoncie w budynku . Uzyskaną darowiznę od sponsora z Holandii oraz wpłaty Rodziców przeznaczyło na remont .

Dyrektorem nowopowstałego Domu Dziennego Pobytu została Siostra ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu a nadzór nad funkcjonowaniem Domu objęła Dyrekcja Wojewódzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Po uroczystym otwarciu nazwa domu została przemianowana na Dom Dzienny Pomocy Społecznej im. Bł. Kingi w Tarnowie.

Niestety, przy podpisywaniu umowy, nasze Koło zostało pominięte jako współpartner przeprowadzanego remontu i jako główny inspirator powstałej Placówki. Wobec zaistniałej sytuacji (która spowodowała zrozumiałe rozgoryczenie) Zarząd Koła postanowił kontynuować swoją pracę w ciasnym domu przy ul. Jasnej.

Dzięki staraniom pani Zofii Skorupy budynek przy ul. Jasnej 99 pozostał siedzibą Stowarzyszenia. Wygospodarowano nawet pomieszczenia na pracę biurową Zarządu Koła.

Zapał i determinacja pani Zofii Skorupy spowodowały że podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego członków w dnia 21 kwietnia 1991 r. wybrano ją na przewodniczącą Koła.

23 kwietnia 1992 r. Koło Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym usamodzielniło się.

Zgodnie z zaleceniami Zarządu Głównego w Warszawie dokonano w Sądzie Wojewódzkim w Tarnowie wpisu o utworzeniu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) – Koło w Tarnowie. Uzyskanie osobowości prawnej decyzją Zarządu Głównego w Warszawie upoważniało nasze Stowarzyszenie do zawierania wszelkich umów z władzami lokalnymi w zakresie spraw finansowych i majątkowych. W tym czasie niewiele Kół mogło pochwalić się osobowością prawną.

W lipcu 1992 r. za pośrednictwem Caritasu Diecezji Tarnowskiej został sprowadzony samochód Ford E 350, podarowany przez Związek Polek w Chicago. Samochód miał zamontowaną windę i przystosowany był do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Dzięki temu łatwiej było przyjeżdżać podopiecznym Koła na zajęcia.

Od lipca 1993 r. w placówce rozpoczął swoją działalność Klub „Domek”. Obywały się spotkania przy herbacie, dyskoteki oraz różnorodne zajęcia usprawniające zdolności manualne i intelektualne jego członków . W godzinach popołudniowych zatrudniono nauczycieli z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którzy prowadzili zajęcia plastyczne, praktyczno- techniczne, muzyczne i logopedyczne.

Utworzono drużynę harcerską „ Nieprzetarty Szlak” prowadzoną przez pana Jerzego Cichonia oraz pana Ryszarda Harbuza. Ze wzruszeniem Rodzice przeżyli przyrzeczenie harcerskie naszej młodzieży w obecności Głównego Komendanta Hufca ZHP w Tarnowie Mieczysława Sanoka.

Dzięki Zarządowi Koła i sponsorom, w 1993 r. zorganizowany został turnus rehabilitacyjno -wychowawczy nad morzem w miejscowości Wicie k/Jarosławca. Wiele osób niepełnosprawnych po raz pierwszy zobaczyło morze i przeżyło najwspanialsze wakacje w swoim życiu.

W tymże roku 1993 (w kwietniu) Zarząd Koła (z inicjatywy pani Zofii Skorupy) zakupił dom z działką o łącznej pow. 859 m2 w Tarnowie – Krzyżu przy ul. Modrzejewskiej 48, za 220 mln zł. W zakupionym Domu miał powstać Dom Rodzinny „ HOSTEL”. Zamieszkać miało w nim 12 osób z upośledzeniem umysłowym .

W zależności od środków finansowych i w miarę możliwości prowadzono remont i adaptację budynku.

W 1996 r. w celu zdobycia funduszy na wykończenie „Hostelu”, Zarząd Koła opracował i złożył projekt do PFRON-u w Warszawie oraz do Fundacji Phare. Wniosek do PFRON-u został pozytywnie rozpatrzony i otrzymaliśmy fundusze w wysokości 238 370,00 zł płatne w dwóch transzach.

Okres 1994 – 2000 r. był czasem szczególnym. Zarząd przeżywał wzmożoną aktywność związaną z doprowadzeniem budynku do stanu używalności – dotyczyło to wszelkich remontów, jak również ocieplenia budynku i ogrodzenia całej posesji.

Trzeba wspomnieć, że Zarząd Koła wiele razy wysyłał delegację w tej sprawie do PFRON-u w Warszawie a później w Krakowie z interwencją i prośbą o pomoc. Napisał i otrzymał niezliczoną ilość pism. Przeprowadził wiele rozmów na temat zasadności powstania tego Domu.

Dzięki uporowi i zdecydowaniu wiceprzewodniczącej pani Zofii Skorupy w roku 2001 zakończono remont. Po wyposażeniu całego budynku zamieszkali w nim pierwsi mieszkańcy. Zarząd zwrócił się do Wojewody o ujęcie w budżecie miasta funkcjonowania nowej Placówki.

Było to możliwe po przekształceniu Domu Rodzinnego na Dom Pomocy Społecznej „HOSTEL” dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

26 lutego 2003 r. odbyło się uroczyste poświęcenie Hostelu przez J. Eksc. ks. Biskupa Władysława Bobowskiego w obecności proboszcza Parafii Kościoła p.w. Świętego Krzyża i M.B.N.P w Tarnowie – Krzyżu ks. Zdzisława Puścizny, wiceprezydenta miasta pana Andrzeja Sasaka, dyrektora Wydziału Zdrowia pana Wiesława Izworskiego, przedstawiciela MOPS-u w Tarnowie oraz zaproszonej młodzieży ze SOSW z ul. Romanowicza w Tarnowie, która przygotowała krótki występ artystyczny.

Zarząd PSOUU – Koło w Tarnowie starał się sprostać wymaganiom jakie stawiają założenia i cele Statutu. Przez lata działalności otwierane są kolejne Placówki tj. w 1994 roku Dzienne Centrum Aktywności (DCA), w 1996 r. Punkt Wczesnej Interwencji (PWI), w 1999 r. Niepubliczne Przedszkole Specjalne (NPS) a 1 grudnia 1999 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ).

22 kwietnia 1995 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków wybrano Nowy Zarząd . Przewodniczącą Zarządu została pani Elżbieta Pietras, która pełniła tę funkcję do 10 października 2003 r.

Nowy Zarząd, w którego skład zostały wybrane nowe osoby, wzbudził nadzieję na wdrażanie wielu ciekawych inicjatyw i pomysłów do pracy na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

W dalszym ciągu, co roku, organizowano turnusy rehabilitacyjne nad morzem (w Wici k/ Jarosławca, w Ustroniu Morskim, w Sarbinowie) połączone z wieloma atrakcjami takimi jak wycieczki po wybrzeżu, spacery, dyskoteki , a przede wszystkim zajęcia rehabilitacyjne.

W budynku przy ul. Jasnej 99, oprócz codziennych zajęć realizowano również projekt zaakceptowany przez Radę Programu Phare Dialog Społeczny na kwotę 3667 ECU. Celem projektu, opracowanego przez panią Jolantę Chwistek i panią Zofię Skorupę, było zdobycie umiejętności gry na różnych instrumentach muzycznych, a tym samym poprawienie sprawności manualnych i wzbudzenie celowej aktywności intelektualnej. To prowadziło przede wszystkim do wiary we własne siły.

Po długich staraniach, w drugim półroczu 1997 r. Koło otrzymało nowy budynek przy ul.Ostrogskich 5b w Tarnowie, o powierzchni 420 m 2.. Przeprowadzony został gruntowny remont : malowanie ścian, układanie tapet, położenie nowej posadzki w pokojach i na korytarzach, całkowity remont zaplecza sanitarnego, kuchni. Większość prac wykonali rodzice : Ryszard Nowak, Józef Rozmus, Adam Romanik, Józef Hetman, Antoni Patoń, Andrzej Westwalewicz, Bogumiła i Ryszard Harbuz, Lucyna i Jerzy Cichoń. Całość prac nadzorowała przewodnicząca Koła Stowarzyszenia pani Elżbieta Pietras. 5 lutego1998 r. zarejestrowano naszą Placówkę już pod nowym adresem.

Nowe warunki lokalowe motywowały Zarząd Koła do zorganizowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Po opracowaniu wielu dokumentów l grudnia 1999 r. podpisano umowę z PFRON-em na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 30 osób. Na uroczyste otwarcie zaproszono: J Eksc ks Biskupa Władysława Bobowskiego, prezesa ZG PSOUU z Warszawy Krystynę Mrugalską, dyrektora PFRON-u z Krakowa Marka Jędrzejewskiego oraz przedstawicieli MOPS-u w Tarnowie. Był to dla nas szczęśliwy i radosny dzień . Udało się pokonać wszelkie bariery i stworzyć nową Placówkę dla naszych podopiecznych.

10 października 2003r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Koła, na którym wybrano Nowy Zarząd i nową przewodniczącą panią Lucynę Cichoń.

Nowo wybrany Zarząd miał świadomość odpowiedzialności za całokształt prac związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia jako Koła terenowego i budowania dobrego wizerunku naszego miasta i powiatu. Musiał również sprostać wysokim wymaganiom rozbudowanej administracji. Dzięki energii i dobrej organizacji pracy przewodniczącej Koła pani Lucynie Cichoń zanotowano pozytywne efekty.

Sprawując pieczę nad funkcjonowaniem naszych Placówek, Zarząd powierzył obowiązki bezpośredniej odpowiedzialności nowo zatrudnionym kierownikom i dyrektorom. I tak: dyrektorem Punktu Wczesnej Interwencji (PWI) i Dziennego Centrum Aktywności (DCA) została pani Dorota Ryba, dyrektorem Domu Pomocy Społecznej (DPS – Hostel) pani Dorota Skowyra, kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) pan Tomasz Wardzała.

Na przestrzeni lat skład kadry kierowniczej uległ zmianie: dyrektorem PWI i Niepublicznego Przedszkola Specjalnego została pani Ewelina Kosińska , która pełni tą funkcję do dziś z dużymi sukcesami, dyrektorem DPS została  pani Magdalena Drożdż, a kierownikiem WTZ pani Urszula Paszkowska.

W 2008 r. dzięki dużemu wysiłkowi i wzmożonej pracy swoich członków oraz wsparciu prywatnych ofiarodawców, Stowarzyszenie rozszerzyło działalność wynajmując i adaptując nowy budynek przy ul. Okrężnej 4a. Zostało tam przeniesione Niepubliczne Przedszkole Specjalne (NPS), Punkt Wczesnej Interwencji (PWI) i Dzienne Centrum Aktywności (DCA).

Od stycznia 2012 r. w strukturze organizacyjnej Koła wydzielono Biuro Obsługi Placówek. W jego skład wszedł  zespół pracowników zajmujących się realizacją zadań administracyjno -biurowych, w tym obsługą prowadzonych placówek.

W 2012 r. Stowarzyszenie podjęło starania o założenie Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych i Mieszkań Chronionych. Starania zostały zakończone sukcesem i tak  24.10.2013r. została

zarejestrowana Spółdzielnia Socjalna, a 01.01.2014 zaczęło funkcjonować pierwsze w Tarnowie mieszkanie chronione dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Na remont mieszkania przeznaczona była zbiórka publiczna prowadzona podczas VI Niepodległościowego Rautu Prezydenta Tarnowa w dniu 10 listopada 2012.

4 marca 2013 r. Stowarzyszenie otrzymało od Skarbu Państwa, w formie darowizny, zajmowany budynek przy ul. Ostrogskich 5b w Tarnowie.

Warto podkreślić, iż aktualnie PSOUU – Koło w Tarnowie zrzesza  92 członków, są nimi rodzice osób niepełnosprawnych , sami niepełnosprawni oraz osoby zaprzyjaźnione z organizacją, którym los ich podopiecznych nie jest obojętny. Nie wszyscy korzystający ze wsparcia i rehabilitacji są członkami naszego Stowarzyszenia.  A liczba objętych opieką w specjalistycznych placówkach działających przy PSOUU regularnie wzrasta. Obecnie jest to ponad 240 osób z którymi na co dzień pracuje około 60 osób na umowy o prace i umowy cywilno – prawne.  Oferta kierowana do niepełnosprawnych jest bogata, a wyspecjalizowana kadra wspiera rozwój intelektualny, fizyczny i społeczny niepełnosprawnych.  Naszym priorytetem jest otoczenie niepełnosprawnych i ich rodzin troską, zrozumieniem i pełną akceptacją.

Tags: Stowarzyszenie

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random