Projekty PSONI - Koło w Tarnowie

Klub Dobrodzieja

psoni włącz . Opublikowano w Klub Dobrodzieja

Klub Dobrodzieja

Wsparcie dla rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego poprzez inicjację utworzenia grupy samopomocowej przy PSONI - Koło w Tarnowie.

Projekt adresowany był do 30 osób będących rodzicami/opiekunami osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego. Realizacja projektu trwała od 1.05 do 31.12 2017r. Klub Dobrodzieja ukierunkowany był na wspieranie działań na rzecz samopomocy, samoorganizacji oraz dostępu do usług społecznych dla rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych którzy w związku z pełnieniem całodobowej funkcji opiekuńczej są pozbawieni możliwości godziwego odpoczynku, rozwijania swoich zainteresowań oraz rozwoju osobistego. Działania projektowe polegały na uruchomieniu i funkcjonowaniu tzw. Klubu Dobrodzieja, czyli fizycznego miejsca, gdzie rodzic/opiekun osoby niepełnosprawnej mógł miło a zarazem pożytecznie spędzić czas, odstresować się, spotkać ze znajomymi mającymi podobne problemy, uzyskać wsparcie itd.

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random