Projekty PSONI - Koło w Tarnowie

Wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc osobie niepełnoprawnej – szansą na rozwój i zwiększenie samodzielności.

psoni włącz . Opublikowano w Wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc osobie niepełnoprawnej – szansą na rozwój i zwiększenie samodzielności.

Od kwietnia 2020 roku rusza nowa edycja projektu pn. „Wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc osobie niepełnosprawnej – szansą na rozwój i zwiększenie samodzielności. Zadanie realizowane będzie przez PSONI- Koło w Tarnowie w terminie od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku.

Celem projektu jest poprawa jakości życia dzieci i młodzieży z niepełnosprawności , zwiększenie ich samodzielności i aktywności społecznej. Zajęcia poprowadzi zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: fizjoterapeuta, pedagog, logopeda i psycholog. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest -wiek do 18 r.ż. - posiadanie ( najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu ) aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności - zamieszkanie w Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Brzesku oraz powiecie tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim Informujemy, że trwają zapisy na bezpłatne, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne – rehabilitacja ciągła.

Zapisy i wszelkie szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać pod nr tel. 14 627 10 22 lub 513 422 001

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PEFRON Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc osobie niepełnoprawnej – szansą na rozwój i zwiększenie samodzielności.

psoni włącz . Opublikowano w Wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc osobie niepełnoprawnej – szansą na rozwój i zwiększenie samodzielności.

Od kwietnia 2019 roku rusza nowa edycja projektu pn. „Wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc osobie niepełnosprawnej – szansą na rozwój i zwiększenie samodzielności. Zadanie realizowane będzie przez PSONI- Koło w Tarnowie w terminie od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku.

Celem projektu jest poprawa jakości życia dzieci i młodzieży z niepełnosprawności , zwiększenie ich samodzielności i aktywności społecznej. Zajęcia poprowadzi zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: fizjoterapeuta, pedagog, logopeda i psycholog. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest -wiek do 18 r.ż. - posiadanie ( najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu ) aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności - zamieszkanie w Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Brzesku oraz powiecie tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim Informujemy, że trwają zapisy na bezpłatne, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne – rehabilitacja ciągła.

Zapisy i wszelkie szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać pod nr tel. 14 627 10 22 lub 513 422 001

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PEFRON Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc osobie niepełnoprawnej – szansą na rozwój i zwiększenie samodzielności

psoni włącz . Opublikowano w Wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc osobie niepełnoprawnej – szansą na rozwój i zwiększenie samodzielności.

„Wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc osobie niepełnosprawnej – szansą na rozwój i zwiększenie samodzielności” jest projektem realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie w okresie 01.04.2018-31.03.2019.

Celem projektu jest poprawa jakości życia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, zwiększenie ich samodzielności i aktywności społecznej. Zajęcia poprowadzi zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: fizjoterapeuta, pedagog, logopeda i psycholog. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie ( najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu ) aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności. Informujemy, że trwają zapisy na bezpłatne, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne – rehabilitacja ciągła.

Zapisy i wszelkie szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać pod nr tel. 14 627 10 22 lub 513 422 001

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PEFRON Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc osobie niepełnoprawnej – szansą na rozwój i zwiększenie samodzielności

psoni włącz . Opublikowano w Wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc osobie niepełnoprawnej – szansą na rozwój i zwiększenie samodzielności.

PEFRON

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie informuje, że realizuje projekt pn. „Wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc osobie niepełnosprawnej – szansą na rozwój i zwiększenie samodzielności” współfinansowany ze środków PFRON.

Informujemy, że trwają zapisy na bezpłatne, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne – rehabilitacja ciągła. Dzieci i młodzież, które będą brać udział w projekcie będą mogły skorzystać ze pomocy fizjoterapeuty, pedagoga, logopedy i psychologa. Rodzice otrzymają wytyczne i instruktaż do pracy terapeutycznej w domu. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu ) aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów). Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt będzie realizowany w terminie od dnia 01 kwiecień 2017 do 31 marzec 2019r.

Zapisy i wszelkie szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać pod nr tel. 14 627 10 22 lub 513 422 001

PEFRON Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random