Nagrody - PSONI - Koło w Tarnowie

Prestiżowa nagroda dla PSONI - Koło w Tarnowie

psoni włącz . Opublikowano w Nagrody

Prestiżowa nagroda dla PSONI - Koło w Tarnowie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie zostało laureatem nagrody „Kryształy Soli” w kategorii POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Nagrodę wręczył Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa podczas XVIII Forum Organizacji Pozarządowych.

„Małopolska. Widać zmiany!”

psoni włącz . Opublikowano w Nagrody

Prestiżowa nagroda dla PSONI - Koło w Tarnowie

Nagroda w plebiscycie na najlepszą inicjatywę lokalną „Małopolska. Widać zmiany!” w powiecie M. Tarnów za projekt „Otwórz się na świat, a świat otworzy się na Ciebie”.

Medal „Fideliter et Constanter”

psoni włącz . Opublikowano w Nagrody

Prestiżowa nagroda dla PSONI - Koło w Tarnowie

Medal „Fideliter et Constanter” dla Lucyny Cichoń i Zofii Skorupy. Medal „Fideliter et Constanter", został ustanowiony przez PSONI w 1998 roku, w 35. rocznicę powstania ruchu rodziców i przyjaciół osób z niepełnosprawnością intelektualną, w celu honorowania nim wybitnie zasłużonych osób.

Brązowy Krzyż Zasługi

psoni włącz . Opublikowano w Nagrody

Prestiżowa nagroda dla PSONI - Koło w Tarnowie

W 2013 r. Pani Zofii Skorupie został nadany Brązowy Krzyż Zasługi za ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

"ANIOŁ CIEPŁA"

psoni włącz . Opublikowano w Nagrody

Prestiżowa nagroda dla PSONI - Koło w Tarnowie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie zostało wyróżnione poprzez przyznanie Statuetki "Anioł Ciepła" przez tarnowski magistrat dla osób i instytucji działających na rzecz potrzebujących i rozsławiających Tarnów

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random