„Remont, modernizacja oraz doposażenie pomieszczeń socjalnych i terapeutycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszczących się w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5b”

PSONI włącz . Opublikowano w Remont, modernizacja oraz doposażenie pomieszczeń socjalnych i terapeutycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszczących się w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5b

PSONI Koło w Tarnowie przeprowadziło remont i doposażenie w Warsztacie Terapii Zajęciowej ze środków PFRON zgodnie z umową nr WZP.8412.2.18.2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w ramach realizacji Programu „Wyrównywania różnic między regionami III – Obszar F”. Okres realizacji zadania: 16.07.2020-31.12.2020 Koszt realizacji zadania: 195487,17 zł ( w tym 137304,05 zł środki PFRON, 58 183,12 środki własne stowarzyszenia)
W ramach realizacji projektu przeprowadzono remont, modernizację oraz doposażenie pomieszczeń socjalnych i terapeutycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszczących się w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5b. Celem było przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej i zapewnienie właściwych warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
W ramach prac remontowo-modernizacyjnych i doposażenia wykonane zostały:
• Remont i modernizacja pomieszczeń socjalnych (WC, w tym dla niepełnosprawnych), pracowni gospodarstwa domowego (kuchni) i jadalni – wymiana okładziny ściennej i posadzkowej, wymiana stolarki drzwiowej, roboty sanitarne i elektryczne.
• Wymiana całej instalacji elektrycznej wewnętrznej w ramach przystosowania pomieszczeń do wymogów norm PN-EN 12464-1:2012, PN-EN1838:2013 oraz przepisów BHP.
• Modernizacja i remont holu polegająca na demontażu ścianki działowej.
• Malowanie pomieszczeń po robotach elektrycznych i budowalnych.
• Wymiana elektrycznego zasobnika ciepłej wody ze zmianą podejścia.
• Zakup profesjonalnego wyposażenia pracowni gospodarstwa domowego (kuchni) ze stali nierdzewnej: stołu ze zlewem 2-komorowym, stołu roboczego z szufladami, szafki z drzwiami przesuwnymi, zmywarki/wyparzarki.
• Wykonanie wyjścia z jadalni na ogród z desek kompozytowych ze zjazdem dla niepełnosprawnych (taras rekreacyjny).
• Wymiana sprzętu komputerowego (2 zestawy) i stołów do pracowni terapii (3 szt.).
• Zakup urządzenia do laseroterapii z sondą laserową i okularami.

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random