Ośrodek Wczesnej Interwencji - PSONI - Koło w Tarnowie

Ośrodek Wczesnej Interwencji

włącz . Opublikowano w Ośrodek Wczesnej Interwencji.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej − Ośrodek Wczesnej Interwencji to placówka przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, które potrzebują stymulacji rozwoju oraz specjalistycznej terapii. Ich rodzice otrzymują wsparcie i wskazówki do właściwego postępowania z dzieckiem.

W ramach kontraktu z NFZ świadczymy specjalistyczne usługi w poradniach:

Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym

 • wymagane skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu (kod F84 w skierowaniu),
 • wiek do 18 roku życia,
 • aapewniamy specjalistyczne wsparcie lekarza psychiatry, psychologa, logopedy, pedagoga, terapeuty zajęciowego, rehabilitanta,
 • zapewniamy diagnozę oraz kompleksową terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci

 • wymagane skierowanie od lekarza neonatologa lub lekarza rehabilitacji, lekarza ortopedę i traumatologa narządu ruchu, lekarza neurologa, lekarza reumatologa lub lekarza chirurga dziecięcego,
 • wiek do 18 roku życia,
 • w skierowaniu następujące rozpoznania chorób (kody ICD-10): D14, F80, F82, F84, F98, G09, G12, G24, G25, G26, G40, G54, G60, G61, G63, G64, G70, G73, G80, G81, G82, G83, G91, G92, G93, G98, H53, H54, H90, H91, H93, P00, P03, P05, P07, P10, P11, P14, P15, P20, P21, P52, P54, P91, P94, R47, R62, Q01-Q07, Q17, Q35-Q37, Q67, Q72, Q73, Q76, Q77, Q87, Q89, Q90, Q91,
 • zapewniamy wsparcie lekarza neurologa dziecięcego, logopedy, psychologa, pedagoga, fizjoterapeuty/ rehabilitanta.

Poradnia Logopedyczna

 • wymagane skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu,
 • zapewniamy terapię logopedyczną.

W razie pytań proszę dzwonić pod nr 513 422 001

Galeria

.

Tags: dzieci Ośrodek Wczesnej Interwencji OWI autyzm rehabilitacja logopeda nasze placówki

Nasza placówki

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random