Projekty PSONI - Koło w Tarnowie

„Centrum Wczesnej Interwencji”

PSONI włącz . Opublikowano w Centrum Wczesnej Interwencji

LOGOTYPY

DRUGA TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU CENTRUM WCZESNEJ INTERWENCJI 2020 ROK
CHĘTNYCH ZAPRASZAMY WEDŁUG PONIŻSZYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU

Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie realizuje projekt pn. „Centrum Wczesnej Interwencji” w ramach 9 Osi priorytetowej region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie.

Celem projektu jest utworzenie wielospecjalistycznego zespołu Wczesnej Interwencji na terenie trzech powiatów województwa małopolskiego: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego. Projekt składa się z dwóch spójnych ze sobą modułów ukierunkowanych na wczesne wykrywanie i niwelowanie niedoborów oraz dysfunkcji u dzieci powodujących niepełnosprawność:
Moduł I – Badania prenatalne
Moduł II – Wczesna interwencja
Centrum Wczesnej Interwencji obejmie wsparciem:
-kobiety w ciąży spodziewające się narodzin dziecka zagrożonego niepełnosprawnością bądź niepełnosprawnego
-dzieci niepełnosprawne bądź zagrożone niepełnosprawnością w wieku od urodzenia do 7 roku życia,
-rodziny dzieci zagrożonych niepełnosprawnością bądź niepełnosprawnych

REKRUTACJA MA CHARAKTER OTWARTY
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
CENTRUM WCZESNEJ INTERWENCJI,
TARNÓW, UL. ZBYLITOWSKA 9A,
TEL. 14 627-10-22

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Czterolistna Koniczynka"

Do pobrania

 • Ulotka
  (Ulotka Centrum Wczesnej Interwencji)

 • Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random