Wsparcie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rehabilitacji Oraz Aktywizacji Społecznej i Zawodowej

PSONI włącz . Opublikowano w Wsparcie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rehabilitacji Oraz Aktywizacji Społecznej i Zawodowej

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

W okresie od 10.10.2019 do 31.12.2019 PSONI Koło w Tarnowie realizuje zadanie publiczne Województwa Małopolskiego polegające na wzbogaceniu oferty wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej. Zakupiony będzie sprzęt poligraficzny służący do produkcji gotowych półproduktów wykorzystywanych w dalszym procesie zajęć terapeutycznych w placówkach PSONI Koło w Tarnowie.

Umowa nr I/2139/PS/3057/19

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random