Aktualności - PSONI - Koło w Tarnowie

20-lecie działalności DPS

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

Dnia 8 września 2022 roku odbyło się 20-lecie działalności Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie. Przybyło wielu gości w tym Pani Dorota Krakowska – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Tarnowie oraz Zarząd PSONI, członkowie i byli pracownicy domu pomocy społecznej.

Podczas tego wydarzenia DPS otrzymał nową nazwę Domu Pomocy Społecznej im. Zofii Skorupy. Pani Zofia Skorupa była pomysłodawczynią powstania domu jeszcze w latach 90-tych. Dzięki jej staraniom została zakupiona działka i powoli zaczęła się budowa. W początkowych zamierzeniach miał powstać dom rodzinny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, lecz w konsekwencji przekształcony został w dom pomocy społecznej i w takiej formie funkcjonuje do dziś zapewniając całodobową opiekę dla mieszkańców.

Projekt Aktywni i niezależni

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

W okresie od 15.07.2022 do 31.12.2022 PSONI Koło w Tarnowie realizuje zadanie publiczne Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „Aktywni i niezależni”.

Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnością z miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Zorganizowane zostaną zajęcia wspierające samodzielność osób z niepełnosprawnością, wyjścia do instytucji, kultury, sportu itp.,

wyjazd integracyjny, wsparcie asystenta oraz warsztaty i poradnictwo dla opiekunów.

Wielospecjalistyczna pomoc – rozwój i samodzielność

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności


Wielospecjalistyczna pomoc – rozwój i samodzielność
Projekt dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Konkurs nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną- Koło w Tarnowie realizuje drugi okres projektu od 01 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku. Celem projektu jest poprawa jakości życia 20 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, zwiększenie ich samodzielności i aktywności społecznej. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z założonym planem. Prowadzona jest terapia indywidualna w formie zajęć psychologicznych, logopedycznych, pedagogicznych oraz rehabilitacji. Zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Zbylitowskiej 9a, 33-101 Tarnów

Harmonogram realizacji projektuWysokość dofinansowania w pierwszym okresie finansowania projektu w terminie
od 01.04.2021 do 31.03.2022 wynosi: 179 777,78,78 zł
Wysokość dofinansowania w drugim okresie finansowania projektu w terminie
od 01.04.2022 do 31.03.2023 wynosi: 180 644,63 zł


Kiermasz Wielkanocny

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

  W dniach 07 i 08 kwietnia w godz. 10.00-17.00 zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w Kiermaszu Wielkanocnym, którego dochód wesprze rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.

  kiermasz

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie realizuje zadanie publiczne, finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego: Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022. Celem realizacji zadania jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami skorzystanie z usług asystenta, którego zadaniem jest wspieranie ich w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu społecznym.

Usługi asystenta osobistego obejmować będą wsparcie dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej m.in. w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca

 • załatwianiu spraw urzędowych

 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej - w przypadku gdy szkoła nie zapewnia takiej usługi.

Ze wsparcia mogą korzystać:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Asystentem może być osoba wybrana samodzielnie przez uczestnika Programu. Asystentem nie może być członek rodziny, opiekun prawny oraz osoby wspólnie zamieszkujące z osobą niepełnosprawną. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:

PSONI Koło w Tarnowie ul. Ostrogskich 5B Tel. 14 626-84-89

Nasza placówki

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random