Aktualności - PSONI - Koło w Tarnowie

29.06.2019 - Impreza Amfiteatr Letni

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

PSONI Koło w Tarnowie i Tarnowskie Centrum Kultury w najbliższa sobotę zapraszają do Amfiteatr Letni na kolejne KILOMETRY DOBRA, podczas których wystąpią m.in. Piotr Kita, Gabi Nawój, Rafał Rzeźnikiewicz i Maksymilian Kwapień z grupą K.A.C. Szczegóły:

Podsumowanie kampanii KILOMETRY DOBRA Tarnów – Żabno 2019

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

Finał Kampanii KILOMETRY DOBRA odbył się 01.06.2019 r. w Dniu Dziecka na terenie Galerii ŻABNO.
Na dzień 12.06.2019 r. zebraliśmy kwotę Na uczestników oraz gości od godz. 9,00 do 14,00 czekało szereg atrakcji m.in. miasteczko ruchu drogowego, pokazy straży pożarnej , policji oraz grupy motocyklowej WATAHA. Nasze Stowarzyszenie przygotowało dla dzieci dmuchany zamek, zjeżdżalnie, watę cukrową oraz malowanie twarzy. Dodatkową atrakcją była loteria fantowa oraz FOTO na wesoło (fotobudka) i szereg zabaw sportowych przygotowanych przez wolontariuszy PSONI. W trakcie imprezy odbyło się układanie złotówek, z których powstały tory dla drewnianego pociągu wiozącego pieniądze o nominale 1,00 zł. Pociąg zatrzymywał się przy stacjach w miejscach zbiórek pieniężnych w trakcie trwania całej kampanii KILIMETRY DOBRA. Jest on dla nas symbolem nieustannego ruchu i pokazuje nam jak wiele stacji jest jeszcze przed nami w tym roku oraz w kolejnych latach. 36 947,62 zł.
Na dzień 12.06.2019 r. zebraliśmy kwotę 36 947,62 zł.
Pomimo ciężkiej pracy wielu pracowników i wolontariuszy naszego Stowarzyszenia uznajemy Kampanię KILOMETRY DOBRA w roku 2019 za bardzo udaną i wnoszącą w nasze życie nowe doświadczenia jak również rozwój naszej działalności wśród lokalnego społeczeństwa.

Kilometry Dobra podczas II Dnia Hetmańskiego w Tarnowie

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

Wspaniała impreza zorganizowana przez Radę Osiedla Nr 1 „Starówka”, Radę Osiedla Nr 4 „Grabówka” oraz II LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie włączyło się w wydarzenie w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej Kilometry Dobra https://kilometrydobra.pl/ przygotowując wiele atrakcji: malowanie twarzy, loteria fantowa, grill, FOTO na wesoło, kiermasz prac osób niepełnosprawnych WTZ PSONI Koło w Tarnowie pogotowie fryzjerskie prowadzone przez Elżbietę Piechnę z CKZiU w Tarnowie
Kampanię Kilometry Dobra w Tarnowie i Żabnie Patronatem Honorowym objęli: Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela Starosta Tarnowski Roman Łucarz Biskup Tarnowski Andrzej Jeż Burmistrz Żabna Marta Herduś
Akcję wsparli wolontariusze z XVI LO, ZSEG, SP 24 i SP 14 w Tarnowie. Podczas zbiórki do puszek zebrano kwotę 2452,41 zł, która przeznaczona zostanie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i wprowadzenie innowacyjnych form wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w PSONI Koło w Tarnowie.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PSONI Koło w Tarnowie

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

Przedstawiono sprawozdania z działalności za 2018 rok i podsumowano 4 lata kadencji Zarządu. Za wieloletnią pracę w Zarządzie podziękowano Pani Zofii Skorupie, która podjęła decyzje o nie kandydowaniu na następna kadencję. W głosowaniu niejawnym wybrano skład zarządu na lata 2019-2023.

Skład Zarządu Koła:
Lucyna Cichoń - Przewodnicząca
Ewelina Kosińska - Wiceprzewodnicząca
Magdalena Drożdż - Wiceprzewodnicząca
Joanna Woskowicz-Warchał - Skarbnik
Urszula Paszkowska - Sekretarz
Renata Burdak - Członek
Małgorzata Fiszbain - Członek
Marta Milczarek - Członek
Małgorzata Jewuła - Członek
Komisja Rewizyjna:
Maria Chwałek
Lidia Cydejko
Ewelina Michalik
Elektor:
Lucyna Cichoń
Gratulujemy!

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tarnowie

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

W Tarnowie 6 maja 2019 roku organizacje i placówki wspierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną organizują i wspólne świętowanie Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
W programie występy sceniczne, gry i zabawy.
Święto obchodzone 5 maja w Polsce ustanowione zostało przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w 1999 roku w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Podkreśla równe prawa każdego człowieka i zakaz dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.
W tym dniu chcemy uświadomić społeczeństwu różnorodność osób z niepełnosprawnością intelektualną i pokazać możliwości, a także zwrócić uwagę na bariery edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne, a przede wszystkim mentalne, które uniemożliwiają prowadzenie normalnego, godnego życia. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną podobnie jak inni ludzie mają prawo uczyć się, pracować, podróżować, rozwijać swoje pasje i talenty. Godność jest najważniejszą wartością leżącą u podstaw praw człowieka.
„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka
stanowi źródło wolności i praw człowieka.
Jest ona nienaruszalna,
a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”
/art.30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej/
Organizatorzy wydarzenia: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie
Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Tarnowie
Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie
Warsztat Terapii Zajęciowej przy SOSW w Tarnowie
Warsztat Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie
Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielona Przystań” w Tarnowie

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random