Świadczenie usług z zakresu pedagogiki-pedagogiki specjalnej

psoni włącz . Opublikowano w Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności zamówienia o wartości przekraczającej 50.000,00 PLN netto.

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług z zakresu pedagogiki-pedagogiki specjalnej w ramach projektu pn. „Centrum Wczesnej Interwencji" realizowanego w ramach 9 Osi priorytetowej region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Świadczenie usług z zakresu logopedii/neurologopedii

psoni włącz . Opublikowano w Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne w ramach procedury rozeznania rynku

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług z zakresu logopedii/neurologopedii w ramach projektu pn. „Centrum Wczesnej Interwencji" realizowanego w ramach 9 Osi priorytetowej region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Świadczenie usług z zakresu psychologii

psoni włącz . Opublikowano w Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne w ramach procedury rozeznania rynku

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług z zakresu psychologii w ramach projektu pn. „Centrum Wczesnej Interwencji" realizowanego w ramach 9 Osi priorytetowej region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Świadczenie usług z zakresu terapii metodą Integracji Sensorycznej

psoni włącz . Opublikowano w Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne w ramach procedury rozeznania rynku

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług z zakresu terapii metodą Integracji Sensorycznej w ramach projektu pn. „Centrum Wczesnej Interwencji" realizowanego w ramach 9 Osi priorytetowej region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Świadczenie usług z zakresu fizjoterapii w ramach projektu pn. "Centrum Wczesnej Interwencji"

psoni włącz . Opublikowano w Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług z zakresu fizjoterapii w ramach projektu pn. „Centrum Wczesnej Interwencji”realizowanego w ramach 9 Osi priorytetowej region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Świadczenie usług z zakresu pedagogiki/pedagogiki specjalnej w ramach projektu pn. "Centrum Wczesnej Interwencji"

psoni włącz . Opublikowano w Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług z zakresu pedagogiki/pedagogiki specjalnej w ramach projektu pn. „Centrum Wczesnej Interwencji”realizowanego w ramach 9 Osi priorytetowej region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Świadczenie usług medycznych w ramach projektu pn. "Centrum Wczesnej Interwencji"

psoni włącz . Opublikowano w Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług medycznych w ramach projektu pn. „Centrum Wczesnej Interwencji”realizowanego w ramach 9 Osi priorytetowej region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Świadczenie usług z zakresu psychologi w ramach projektu pn. "Centrum Wczesnej Interwencji"

psoni włącz . Opublikowano w Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług z zakresu psychologii w ramach projektu pn. „Centrum Wczesnej Interwencji”realizowanego w ramach 9 Osi priorytetowej region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku

psoni włącz . Opublikowano w Zamówienia publiczne

Zapraszamy do składania ofert cenowych wykonania usługi "Adaptacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Centrum Wczesnej Interwencji" w projekcie "Centrum Wczesnej Interwencji" nr umowy RPMP.09.02-12-0017/18, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020.

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random