Projekty PSONI - Koło w Tarnowie

Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

psoni włącz . Opublikowano w Urząd Miasta Tarnowa

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z Gminą Miasta Tarnowa i Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Kołem w Tarnowie realizuje od 1 kwietnia br. projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

psoni włącz . Opublikowano w Urząd Miasta Tarnowa

„Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym – rehabilitacja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym” jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa. Na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w okresie od 5 marca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Zleceniodawca udziela dotacji w wysokości 14.000,00 zł.

Mózgowe porażenie dziecięce

psoni włącz . Opublikowano w Urząd Miasta Tarnowa

Rusza program rehabilitacji dla dzieci z miasta Tarnowa! Ideą projektu jest zwiększenie dostępności terapii dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Szczegóły poznasz w OWI ul. Zbylitowska 9A lub pod numerem tel. 14 627 10 22. Liczba miejsc ograniczona!

„Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym – rehabilitacja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym”

psoni włącz . Opublikowano w Urząd Miasta Tarnowa

Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna informuje, że realizuje projekt pn. „Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym – rehabilitacja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym”.

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random