Projekty PSONI - Koło w Tarnowie

Od kwietnia 2019 roku rusza nowa edycja projektu pn. „Wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc osobie niepełnosprawnej – szansą na rozwój i zwiększenie samodzielności. Zadanie realizowane będzie przez PSONI- Koło w Tarnowie w terminie od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku.

Celem projektu jest poprawa jakości życia dzieci i młodzieży z niepełnosprawności , zwiększenie ich samodzielności i aktywności społecznej. Zajęcia poprowadzi zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: fizjoterapeuta, pedagog, logopeda i psycholog. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest -wiek do 18 r.ż. - posiadanie ( najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu ) aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności - zamieszkanie w Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Brzesku oraz powiecie tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim Informujemy, że trwają zapisy na bezpłatne, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne – rehabilitacja ciągła.

Zapisy i wszelkie szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać pod nr tel. 14 627 10 22 lub 513 422 001

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PEFRON Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych przypadający 3 grudnia to okazja do spotkania się i wspólnej zabawy dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. PSONI Koło w Tarnowie zorganizowało imprezę andrzejkowo-mikołajkową przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Radość bycia razem – VI edycja”. Podczas integracyjnej zabawy uczestników odwiedził Św. Mikołaj przynosząc wspaniałe prezenty i sprawiając dużo radości. Zabawa odbyła się 28 listopada 2018 w Restauracji Taurus w Ładnej.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie w okresie 15.10.2018 – 09.12.2018 realizuje zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne z terenu województwa małopolskiego (powiat M. Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski) na Zabawę Integracyjną z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych z elementami tradycji andrzejkowych organizowaną w dniu 28 listopada 2018 w godz. 15:00 – 21:00 w Restauracji TAURUS – DOM WESELNY w Ładnej koło Tarnowa.

Klub Dobrodzieja

Wsparcie dla rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego poprzez inicjację utworzenia grupy samopomocowej przy PSONI - Koło w Tarnowie.

Projekt adresowany był do 30 osób będących rodzicami/opiekunami osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego. Realizacja projektu trwała od 1.05 do 31.12 2017r. Klub Dobrodzieja ukierunkowany był na wspieranie działań na rzecz samopomocy, samoorganizacji oraz dostępu do usług społecznych dla rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych którzy w związku z pełnieniem całodobowej funkcji opiekuńczej są pozbawieni możliwości godziwego odpoczynku, rozwijania swoich zainteresowań oraz rozwoju osobistego. Działania projektowe polegały na uruchomieniu i funkcjonowaniu tzw. Klubu Dobrodzieja, czyli fizycznego miejsca, gdzie rodzic/opiekun osoby niepełnosprawnej mógł miło a zarazem pożytecznie spędzić czas, odstresować się, spotkać ze znajomymi mającymi podobne problemy, uzyskać wsparcie itd.

Szlachetny Dobrodziej

Realizacja projektu trwała od 1.04 do 31.12.2017 roku. Projekt skierowany był do 30 osób w wieku 60+ , w tym 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną, podopiecznych PSONI - Koło w Tarnowie oraz 20 seniorów, którzy chcieli spróbować swoich sił w roli wolontariusza w pracy z osobami niepełnosprawnymi). Realizacja projektu odbywała się będzie w formie warsztatowej (Warsztaty Szlachetny Dobrodziej) które były podzielone na dwa panele tematyczne: Warsztaty integracji społecznej (dla wszystkich uczestników) oraz Warsztaty świadomości wolontariatu (dla 20 seniorów chcących spróbować swoich sił w roli wolontariusza w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną).

Szlachetny Dobrodziej

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie w okresie 15.10.2017 – 09.12.2017 realizuje zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne z terenu województwa małopolskiego (powiat M. Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski) na Zabawę Integracyjną z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych z elementami tradycji andrzejkowych organizowaną w dniu 30 listopada 2017 w godz. 15:00 – 21:00 w Restauracji TAURUS – DOM WESELNY w Ładnej koło Tarnowa.

Wyjdźmy z domu, poznajmy Naszą Ojczyznę – VII  edycja

W okresie od 15.07.2017 do 15.10.2017 PSONI – Koło w Tarnowie realizuje zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych „Wyjdźmy z domu, poznajmy Naszą Ojczyznę – VII edycja”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych (m.in. z niepełnosprawnością intelektualną, Zespołem Downa, porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi) z terenu województwa małopolskiego (powiat M. Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski). Uczestnicy projektu wraz z opiekunami wyjadą poza własne miejsce zamieszkania zwiedzając Toruń i okolice.

Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna informuje, że realizuje projekt pn. „Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym – rehabilitacja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym”.

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random