Mieszkania chronione - PSONI - Koło w Tarnowie

Mieszkanie chronione – usamodzielniani

włącz . Opublikowano w Mieszkania chronione.

Projekt pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego treningowego dla osób usamodzielnianych” jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa. Na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zleceniodawca udziela dotacji w wysokości 52.000,00zł

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie jest w latach 2019-2020 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

www.tarnow.pl
PSONI - Koło Tarnów Miasto Tarnów

Tags: nasze placówki mieszkanie chronione

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random