Mieszkania chronione - PSONI - Koło w Tarnowie

Mieszkania chronione

włącz . Opublikowano w Mieszkania chronione.

Osobie, której ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność, chorobę lub wiek potrzebne jest wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga usług w zakresie całodobowej opieki, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby niepełnosprawne intelektualnie i usamodzielniane do:

 • prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego,
 • radzenia sobie z problemami dnia codziennego i trudnościami życiowymi,
 • rozporządzania posiadanymi finansami,
 • rozwijania umiejętności planowania i wykorzystywania czasu wolnego,
 • kształtowania życia w społeczeństwie i doskonalenia umiejętności społecznych,
 • rozwijania i utrwalania poczucia odpowiedzialności za własne życie,
 • uczenia się ponoszenia konsekwencji w podejmowanych decyzji i działań.

Osoby, które zamieszkują w mieszkaniu mają stworzone warunki do godnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, zgodnie z indywidualnymi wyborami w poczuciu pełnej integracji ze społecznością przy niezbędnym wsparciu specjalistów.

PSONI - Koło Tarnów Mieszkania finansowane są z budżetu Miasta Tarnowa Miasto Tarnów

Tags: nasze placówki mieszkanie chronione

Nasza placówki

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random