Articles Tagged ‘OWI’

Dla Kandydatów

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat prowadzi rehabilitacje zawodową i społeczną. Zajęcia są bezpłatne. Podstawą do przyjęcia jest ważne Orzeczenie o Niepełnosprawności (umiarkowany lub znaczny stopień) ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Mózgowe porażenie dziecięce

Rusza program rehabilitacji dla dzieci z miasta Tarnowa! Ideą projektu jest zwiększenie dostępności terapii dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Szczegóły poznasz w OWI ul. Zbylitowska 9A lub pod numerem tel. 14 627 10 22.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

Ośrodek Wczesnej Interwencji

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej − Ośrodek Wczesnej Interwencji to placówka przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, które potrzebują stymulacji rozwoju oraz specjalistycznej terapii. Ich rodzice otrzymują wsparcie i wskazówki do właściwego postępowania z dzieckiem.

Ośrodek Wczesnej Interwencji w Tarnowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi swoją działalność od 1 grudnia 1999 roku w budynku przy ul. Ostrogskich 5b w Tarnowie. Z zajęć terapeutycznych prowadzonych przez 5 dni w tygodniu korzysta 35 osób z terenu miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego i powiatu brzeskiego. Warsztat jest placówką wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, którzy wymagają pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Podstawowym celem zajęć jest prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej rozwijającej sprawności niezbędne do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości.

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random