Articles Tagged ‘mieszkanie chronione’

Mieszkania chronione

Osobie, której ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność, chorobę lub wiek potrzebne jest wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga usług w zakresie całodobowej opieki, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione – kobiety

Projekt pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego wspieranego dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet” jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa. Na realizację zadania publicznego w okresie od 1..stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zleceniodawca udziela dotacji w wysokości 75.000,00zł.

Mieszkanie chronione – mężczyźni

Projekt pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego wspieranego dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn” jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa. Na realizację zadania publicznego w okresie od 1..stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zleceniodawca udziela dotacji w wysokości 73.000,00zł.

Mieszkanie chronione – usamodzielniani

Projekt pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego treningowego dla osób usamodzielnianych” jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa. Na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zleceniodawca udziela dotacji w wysokości 52.000,00zł

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random