Aktualności - PSONI - Koło w Tarnowie

Aktywny Senior z pasją

włącz . Opublikowano w Aktualności.

W okresie od 01.08.2019 do 30.11.2020 PSONI Koło w Tarnowie realizuje zadanie publiczne Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

Projekt adresowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkałych na terenie Tarnowa, powiatu tarnowskiego i powiatu brzeskiego. Organizowane będą zajęcia związane z aktywnością fizyczną, rekreacją i kulturą oraz warsztaty m.in. rękodzieła, florystyki, komputerowe. Stworzona zostanie przyjazna przestrzeń do aktywnego spędzania czasu wolnego seniorów, rozwijania ich pasji oraz wymiany doświadczeń. Prowadzony będzie Klub Seniora, w ramach którego organizowane będą spotkania i zajęcia angażujące seniorów do integracji z osobami niepełnosprawnymi i do wolontariatu.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w dni robocze od 19.08.2019 do 30.08.2019 w budynku stowarzyszenia przy ul Ostrogskich 5b.

Więcej informacji pod nr tel. 14 626-84-89

Do pobrania

PSONI Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Województwo Małopolskie

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random