Aktualności - PSONI - Koło w Tarnowie

„SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ – edukacja artystyczna osób niepełnosprawnych”

włącz . Opublikowano w Aktualności.

W okresie od 10.06.2019do 31.12.2019 PSONI Koło w Tarnowie realizuje zadanie publiczne Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w ramach konkursu pn. „Mecenat Małopolski”

Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, podopiecznych stowarzyszenia z miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego i powiatu brzeskiego. Zorganizowane zostaną spotkania o charakterzeedukacyjnym wprowadzające do sztuki światowej, polskiej i regionalnej oraz warsztaty artystyczne. Podczas zajęćuczestnicy inspirowani będą do aktywnego udziału w kulturze i sztuce oraz własnych działań twórczych. Pogłębianiuzainteresowań kulturą i sztuką służyć będą wyjścia do instytucji kultury (muzea, kino, teatr, galerie) oraz nawydarzenia artystyczne. Dobór oferty kulturalnej i działania w ramach projektu dostosowane zostaną do możliwościpoznawczych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Więcej informacji pod nr tel. 14 626-84-89.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random