Aktualności - PSONI - Koło w Tarnowie

„Wyjdźmy z domu, poznajmy Naszą Ojczyznę" – VII edycja

włącz . Opublikowano w Aktualności.

W okresie od 15.07.2017 do 15.10.2017 PSONI – Koło w Tarnowie realizuje zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych „Wyjdźmy z domu, poznajmy Naszą Ojczyznę – VII edycja”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych (m.in. z niepełnosprawnością intelektualną, Zespołem Downa, porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi) z terenu województwa małopolskiego (powiat M. Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski). Uczestnicy projektu wraz z opiekunami wyjadą poza własne miejsce zamieszkania zwiedzając Toruń i okolice.

Zgłoszenia przyjmowane są od 18.08.2017 do 31.08.2017 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Ostrogskich 5b w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 16:00.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 14 626-84-89.

Do pobrania

PEFRON Projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego Województwo Małopolskie

Tags: projekty

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random