Aktualności - PSONI - Koło w Tarnowie

Projekt „Szlakiem Św. Kingi"

włącz . Opublikowano w Aktualności.

W okresie od 03.07.2017 do 20.10.2017 PSONI – Koło w Tarnowie realizuje zadanie publiczne Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w ramach konkursu pn. „Mecenat Małopolski”.

Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, podopiecznych stowarzyszenia z miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. W ramach projektu stworzone zostaną warunki do udziału osób niepełnosprawnych intelektualnie w ofercie kulturalnej Małopolski. Uczestnicy wezmą udział w wyjeździe upowszechniającym wiedzę o regionie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc związanych ze Św. Kingą: Kopalnia Soli w Bochni, Stary Sącz. W ramach zajęć aktywizujących tworzyć będą własne albumy-pamiątki z wyjazdu.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w dni robocze od 14.08.2017 do 24.08.2017 przy ul Ostrogskich 5b. Osoby niepełnosprawne otrzymają niezbędną pomoc przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych.

Więcej informacji pod nr tel. 14 626-84-89.

Do pobrania

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Województwo Małopolskie

Tags: projekty Szlakiem Św. Kingi

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random