Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie

Przedstawiono sprawozdania z działalności za 2018 rok i podsumowano 4 lata kadencji Zarządu. Za wieloletnią pracę w Zarządzie podziękowano Pani Zofii Skorupie, która podjęła decyzje o nie kandydowaniu na następna kadencję. W głosowaniu niejawnym wybrano skład zarządu na lata 2019-2023.

Skład Zarządu Koła:
Lucyna Cichoń - Przewodnicząca
Ewelina Kosińska - Wiceprzewodnicząca
Magdalena Drożdż - Wiceprzewodnicząca
Joanna Woskowicz-Warchał - Skarbnik
Urszula Paszkowska - Sekretarz
Renata Burdak - Członek
Małgorzata Fiszbain - Członek
Marta Milczarek - Członek
Małgorzata Jewuła - Członek
Komisja Rewizyjna:
Maria Chwałek
Lidia Cydejko
Ewelina Michalik
Elektor:
Lucyna Cichoń
Gratulujemy!

W Tarnowie 6 maja 2019 roku organizacje i placówki wspierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną organizują i wspólne świętowanie Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
W programie występy sceniczne, gry i zabawy.
Święto obchodzone 5 maja w Polsce ustanowione zostało przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w 1999 roku w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Podkreśla równe prawa każdego człowieka i zakaz dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.
W tym dniu chcemy uświadomić społeczeństwu różnorodność osób z niepełnosprawnością intelektualną i pokazać możliwości, a także zwrócić uwagę na bariery edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne, a przede wszystkim mentalne, które uniemożliwiają prowadzenie normalnego, godnego życia. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną podobnie jak inni ludzie mają prawo uczyć się, pracować, podróżować, rozwijać swoje pasje i talenty. Godność jest najważniejszą wartością leżącą u podstaw praw człowieka.
„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka
stanowi źródło wolności i praw człowieka.
Jest ona nienaruszalna,
a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”
/art.30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej/
Organizatorzy wydarzenia: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie
Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Tarnowie
Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie
Warsztat Terapii Zajęciowej przy SOSW w Tarnowie
Warsztat Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie
Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielona Przystań” w Tarnowie

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random